Benefity pre zamestnancov


• Stabilná a perspektívna práca

• Možnosť osobného rozvoja a sebarealizácie

• Motivačné mzdové ohodnotenie

• Doplnkové dôchodkové sporenie

• Stravovanie
     o vlastná závodná kuchyňa - výber z 3 druhov jedál
     o príspevok na stravovanie - obed za 1,10 € pre zamestnanca
     o varená strava vo všetkých pracovných zmenách

• Podpora a organizácia voľnočasových aktivít zamestnancov
     o poukážka do fitnes centra
     o príspevok na prenájom telocvične

Úprava pracovnej doby podľa potrieb zamestnanca u vybraných pracovných pozícií

• Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie

• Odmena zamestnanca pri životných a pracovných jubileách

• Podpora pri uzavretí prvého manželstva – 500 Eur, pri narodení dieťaťa 500 Eur

• Podpora na kultúrne a spoločenské podujatia, pobytové rekreácie zamestnancov

• 15% zľava za dodávku elektrickej energie pre Vašu domácnosť

• Finančné odmeny za bezplatné darcovstvo krvi

• Bezúročná pôžička
     o peňažná pôžička splatná do 1 roka

• Pomoc v núdzi
     o nenávratný finančný príspevok pri ťažkých životných situáciách (nevyliečiteľná choroba, tragická nehoda, strata životného partnera, živelná pohroma, iné postihnutie s ekonomickými dopadmi na základnú existenciu)

 

Voľné pracovné pozície

 

Strojnícke zameranie Chemické zameranie Elektrotechnické zameranie Iné zameranie