Naše produkty

 

Základným typom produkovaného papiera je WLC (White line Chipboard) kategórie GD (duplexboard), GT (triplexboard) a typu liner WTT (White top testliner).  Ide o výrobky, ktorých jadro je vyrobené z materiálu na báze recyklovaného buničinového vlákna so zberového papiera s krycou vrstvou z krátko vláknitej buničiny a s povrchovou úpravou.

Takýto papier sa používa na výrobu obalov pre elektrotechnický priemysel (obaly pre menšie a ľahšie prístroje, elektroniku), pre hygienu (obaly na mydlá, zubné pasty, ...), pre farmaceutický priemysel (obaly na lieky) a aj v potravinárstve.