AMBER WTL 

(White test liner Coated)

 

  • biela / hnedá
  • finálne produkty: tašky, vrecká, tuby, dutinky, vrchná a stredná vrstva kartónov

 

Špecifikácia:

 

Plošná hmotnosť 120 - 200 ISO 536
Hrúbka - ISO 534
Jas % 84 ISO 2470
Pevnosť v ohybe mNm 1,7 - 3,8 DIN 53122
pevnosť pri prasknutí kPa 230 - 500 -
COBB g/m2 30 - 60 -

Vrstvy

náter

náter

škrob / pigment

vrchná vrstva - primárne / biele vlákno

stredná vrstva - recyklované vlákno OCC

spodná vrstva - recyklované vlákno

škrob / pigment

AMBER Grey 

 

 

PEFCSGS