DIXIE GD1

natieraný / farbený kartón z recyklovaného papiera - White line chipboard

 

  • biela / sivá
  • finálne produkty: balenia na potraviny, kozmetiku, hračky, kuchynské produkty, DVD

 

Špecifikácia:

 

Plošná hmotnosť 200 - 400 ISO 536
Hrúbka 270 - 530 ISO 534
Jas % 80 - 84 ISO 2470
Pevnosť v ohybe mNm - DIN 53122
Volumen cm3/g >1,45 -

Vrstvy

1. náter

2. náter

3. škrob / pigment

4. vrchná vrstva - primárne / biele recyklované vlákno

5. stredná vrstva - recyklované vlákno OCC

6. spodná vrstva - recyklované vlákno

7. škrob / pigment

AMBER Grey 

 

PEFCSGS