DIXIE GD2

natieraný / farbený kartón z recyklovaného papiera - White line chipboard)

 

  • biela / sivá
  • finálne produkty: balenia na potraviny, kozmetiku, hračky, kuchynské produkty, DVD

 

Špecifikácia:

 

Plošná hmotnost 200 - 400 ISO 536
Hrúbka 270 - 530 ISO 534
Jas % 80 - 84 ISO 2470
Pevnosť v ohybe mNm - DIN 53122
Volumen cm3/g 1,3 - 1,45 -

Vrstvy

náter

náter

škrob / pigment

vrchná vrstva - primárne / biele vlákno

stredná vrstva - recyklované vlákno OCC

spodná vrstva - recyklované vlákno

škrob / pigment

AMBER Grey 

 

PEFCSGS