DIXIE GD3

natieraný kartón z recyklovaného papiera - White line chipboard - WLC

 

  • biela / sivá

 

Špecifikácia:

 

Plošná hmotnosť 200 - 400 ISO 536
Hrúbka 270 - 530 ISO 534
Jas % 80 - 84 ISO 2470
Pevnosť v ohybe mNm - DIN 53122
Volumen cm3/g <1,3 -

Vrstvy

náter

náter

škrob / pigment

vrchná vrstva - primárne / biele recyklované vlákno

stredná vrstva - recyklované vlákno OCC

spodná vrstva - recyklované vlákno

škrob

AMBER Grey 

 

PEFCSGS