DIXIE GT4

natieraný kartón z recyklovaného papiera - White line chipboard

 

  • biela / krémová
  • finálne produkty: balenia na potraviny, kozmetiku, hračky, kuchynské produkty, DVD

 

Špecifikácia:

 

Plošná hmotnosť 200 - 400 ISO 536
Hrúbka 300 - 530 ISO 534
Jas % 80 ISO 2470
Pevnosť v ohybe mNm - DIN 53122
Volumen cm3/g 1,3 - 1,4 -

Vrstvy

náter

náter

škrob / pigment

vrchná vrstva - primárne / biele recyklované vlákno

stredná vrstva - recyklované vlákno OCC

spodná vrstva - recyklované vlákno

škrob / pigment

AMBER Grey 

 

PEFCSGS